Fugler og ville dyr

Hjort
Rådyrfamilie

Kanadagjess

Orm

Froskebaby som egentlig er voksen:)

Ung elgku. Vi fikk også bilde av kalven hennes.

Elgkalven stilte seg velvillig opp for å bli              fotografert, rett ved veikanten.

Strandsniper.

Den ene strandsnipa fløy bort.

Her driver froskehunnen risikosport. Hun krysser veien og så har hun fått en mannlig gratispassasjer på ryggen. Som om hun ikke har nok med å passe seg selv i trafikken. En hunn kan faktisk ha både to og tre hanner som haikere på ryggen når de skal forflytte seg over lengre strekninger.
Ormen lange varmer seg i vårsolen.


Høyt på ei grein ei kråke satt...

Blåmeis sjekker boligen sin.


Blåmeis.


Flaggspett.

Spettmeis.

Sivspurv.  
Kjøttmeis.